Szkoła Pamięci Wojakowskich - Organizator Turystyki i Pośredników Turystycznych

Szkoły Pamięci Wojakowskich ul.  Stodolniana 2, 98 - 200 Sieradz

Zarząd (właściciel):Katarzyna Sienkowicz

tel. 0/43 822 49 57  , 660400141
e-mail: mikagum@gmail.com  


  Konto firmowe Idea 97 1950 0001 2006 5552 6772 0002  

Podstawa prawna działalności  79.12.Z- Działalność organizatorów turystyki,47.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 47.99.Z-Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona po za siecią sklepową, straganami i targowiskami,73.11.Z- Działalność agencji reklamowych, 96.09.Z- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 79.11.A-Działalność agentów turystycznych, 85.59A-Nauka języków obcych, 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane ,

reprezentowanym przez: właścicielkę Katarzynę  Bartosińską, zwanego organizatorem turystyki i pośredników turystycznych

   Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364.Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna

NR 02.121.395 zawarta z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 ważna do 20 kwietnia  2020 r.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

 


Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać” - Florence Nightingale
 
Lubię to
 
Właściciel
 
Katarzyna Sienkowicz
98-200 Sieradz
ul. Stodolniana 2
tel. 660 400 141
bartosinskaster@gmail.com.pl
Kontakt w sprawie wypoczynku
 
Wanda Bartosińska
tel. 604171456
Kontakt w sprawie Kursu Ćwiczenia Pamięci i Kursu Szybkiego Czytania
 
Wanda Bartosińska
tel. 0604 171 456
bartosinskaster@gmail.com.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja