REGULAMIN UCZESTNIKÓW – Letniej lub Zimowej Szkoły

 

Do obowiązków każdego uczestnika kolonii letnich/obozów młodzieżowych należy:
 
 
1.        Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły letniej lub zimowej, brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 1. W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i uczynnym.
 2. Być dobrą koleżanką lub kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
 3. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i wychowawców.
 4. Brać czynny udział w pracach Samorządu Szkoły Letniej lub Zimowej.
 5. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
 6. W czasie wycieczek i zajęć sportowych bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 7. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy, po uzyskaniu pozwolenia wpisać godzinę wyjścia i przyjścia do zeszytu wyjść.
 8. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualnie koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed opuszczeniem placówki.
 9. Zdeponować pieniądze i rzeczy wartościowe u wychowawcy grupy.
 10. Nie palić tytoniu i nie spożywać alkoholu. Nie używać narkotyków i środków pobudzających.
 
 
WYRÓŻNIENIA
 
 
 1. Pochwała przez Kierownika lub Wychowawcę wobec Grupy.
 2. Pochwała przez Kierownika wobec uczestników Letniej lub Zimowej Szkoły
 3. Dyplom uznania.
 4. Nagroda rzeczowa.
 
 
KARY
 
 
 1. Upomnienie przez Wychowawcę wobec grupy.
 2. Nagana udzielona przez Kierownika wobec uczestników Letniej lub Zimowej Szkoły.
 3. Usunięcie z placówki na koszt rodziców.
 
 

Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać” - Florence Nightingale
 
Lubię to
 
Właściciel
 
Katarzyna Sienkowicz
98-200 Sieradz
ul. Stodolniana 2
tel. 660 400 141
bartosinskaster@gmail.com.pl
Kontakt w sprawie wypoczynku
 
Wanda Bartosińska
tel. 604171456
Kontakt w sprawie Kursu Ćwiczenia Pamięci i Kursu Szybkiego Czytania
 
Wanda Bartosińska
tel. 0604 171 456
bartosinskaster@gmail.com.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja