UMOWA o Świadczenie Usług Turystycznych 2019r.

UMOWA o Świadczenie Usług Turystycznych 2020

    
                                   Zawarta w dniu    …………….. 2020 r. w Sieradzu,

  Pomiędzy: Panem/Panią ……………………………

Zamieszkałym/ą 
  zwanym w treści 
umowy „Klientem”
  a  Firmą – Szkoła Pamięci Wojakowskich ul.  Stodolniana 2, 98 - 200 Sieradz,
reprezentowanym przez: właściciela Katarzyną Sienkowicz, zwanego organizatorem turystyki i pośredników turystycznych - Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364.Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. Gwarant AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarancja ubezpieczeniowa o numerze 00.235.109  Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego, zwanym w treści umowy „Organizatorem” o następującej treści:

1.Organizator zobowiązuje się do świadczenia następującej usługi turystycznej      
   zgodnie z warunkami uczestnictwa
i programem – załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Klient podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z Warunkami
   Uczestnictwa w imprezach Organizatora, programem, zakresem usług i świadczeń objętych n/w imprezą  i przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania, jednocześnie uiszczając należność. Klient odpowiada również za wynikające z umowy zobowiązania pozostałych zgłoszonych przez niego uczestników imprezy.
2. Klient powierza wykonanie, a Organizator zobowiązuje się wykonać
    usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu 14 dniowych koloni letnich w terminie:       19-25.01.2020 .2020r. / 7 dniowe/
na trasie:  Sieradz – Biały Dunajec – Sieradz dla 1 x 90 uczestników  + 2 kierowców.
3. Usługa turystyczna będzie się składała z następujących świadczeń:
    - Transport  Autokarem Turystycznym – Autokar marki Mercedes, Volvo, Setra
       lub Skania  –1 x  ilość miejsc 51 i 1 x 51 osobowy

4.Noclegi

Ośrodek wypoczynkowy Borowy AdresBiały Dunajec Jana Pawła II 35 wwwosrodekborowy.pl

   
   
   

 

ZAKWATEROWANIE:

Ø  Pokoje 4,5,6 osobowe z TV  z łazienkami o wysokim standarcie

Ø  w budynku kuchnia i stołówka,

Ø  sala dyskotekowa, kominkowa  i świetlica,

Ø  jednorazowo na turnusie przebywać będzie 100 uczestników,

Ø  1 wychowawca na 15 uczestników,

 

 

5.Wyżywienie:  w dniu przyjazdu kolacja, w pozostałe dni śniadanie, kolacja , obiad i podwieczorek, w dniu wyjazdu śniadanie i suchy prowiant na drogę

6.Program:

Program kolonii:
1. Całodzienna wycieczka do Zakopanego - program:
• zwiedzanie Kościół na Krzeptówkach, skocznia narciarska, Krupówki

2.Wejście na baseny termalne na Słowacji.

3.Kulig

7.Ubezpieczenie:

NNW ( Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ) firmy Towarzystwo Ubezpieczeń     ALLIANZ Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodzin Hiszpańskich 1; Przedstawiciel TU Allianz 2283/MISTRAL ; zakres ubezpieczenia /kwoty gwarancyjnej na jedna osobę : inwalidztwo – 5000,- podwójne inwalidztwo – 10 000,- ,

8. Inne istotne informacje:

- Data rozpoczęcia Imprezy: 10.01  

Miejsce podstawienia Autokaru – Plac Wojewódzki o godz. 8.30
 ( Zbiórka uczestników na przystanku 15 minut przed odjazdem )

- Data zakończenia Imprezy: 25.01.2020r.

Przewidywany czas zakończenia zimowisk  – 20:00
   - Klient zobowiązany jest do dnia 20.12.2019r. dostarczyć do siedziby Organizatora kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii  wraz z podpisanym  przez rodzica oświadczeniem, o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa dziecka, regulaminem uczestnika i umową zgłoszeniem.

9. Cena Imprezy:

Wartość całej Imprezy:900. ,-

10. Zaliczka za Imprezę  przy pobraniu karty kwalifikacyjnej 200 zł. . Dopłata za Imprezę powinna być przekazana do dnia 05 .12.2020 r. w kwocie 700 zł.

11. Wpłaty będą dokonywane na konto  Szkoła Pamięci Wojakowskich Katarzyna Sienkowicz  Konto firmowe Idea 97 1950 0001 2006 5552 6772 0002 

12. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego
   podpisu.
 13. Organizator oświadcza, że jest wpisany do  Rejestru  Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364 .Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna NR 01.670.657 zawarta z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51,  ważna do 20 kwietnia  2021 r.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

     

 

 

 

………………………..                                                          ………………..
                 Klient                                                                               Organizator
      
Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Z.U.H. Mikagum Szkoły Pamięci Wojakowskich – organizatorów turystyki  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ).

 

 

UMOWA o Świadczenie Usług Turystycznych 2019

    
                                   Zawarta w dniu    …………….. 2019 r. w Sieradzu,

  Pomiędzy: Panem/Panią ……………………………

Zamieszkałym/ą 
  zwanym w treści 
umowy „Klientem”
  a  Firmą – Szkoła Pamięci Wojakowskich ul.  Stodolniana 2, 98 - 200 Sieradz,
reprezentowanym przez: właściciela Katarzyną Sienkowicz, zwanego organizatorem turystyki i pośredników turystycznych - Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364.Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. Gwarant AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarancja ubezpieczeniowa o numerze 00.235.109  Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego, zwanym w treści umowy „Organizatorem” o następującej treści:

1.Organizator zobowiązuje się do świadczenia następującej usługi turystycznej      
   zgodnie z warunkami uczestnictwa
i programem – załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Klient podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z Warunkami
   Uczestnictwa w imprezach Organizatora, programem, zakresem usług i świadczeń objętych n/w imprezą  i przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania, jednocześnie uiszczając należność. Klient odpowiada również za wynikające z umowy zobowiązania pozostałych zgłoszonych przez niego uczestników imprezy.
2. Klient powierza wykonanie, a Organizator zobowiązuje się wykonać
    usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu 14 dniowych koloni letnich w terminie:       03-16.08.2019r. / 14 dni
na trasie:  Sieradz – Niechorze – Sieradz dla 1 x 70 uczestników  + 2 kierowców.
3. Usługa turystyczna będzie się składała z następujących świadczeń:
    - Transport  Autokarem Turystycznym – Autokar marki Mercedes, Volvo, Setra
       lub Skania  –1 x  ilość miejsc 51 i 1 x 26 osobowy

4.Noclegi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nechorzu

E-mail szkoły:

zsp_niechorze@gazeta.pl

Telefon:

91 38 63 427

Adres szkoły:

ul. Szczecińska 6
72 - 350 Niechorze

 

ZAKWATEROWANIE:

Ø  Klasy szkolne w pełni wyposażone w łóżka, szafki, szafy, krzesła i stoliki,

Ø  w budynku kuchnia i stołówka,

Ø  sala dyskotekowa i świetlica,

Ø  jednorazowo na turnusie przebywać będzie  70 uczestników,

Ø  1 wychowawca na 15 uczestników,

 

 

5.Wyżywienie:  w dniu przyjazdu kolacja, w pozostałe dni śniadanie, kolacja , obiad i podwieczorek, w dniu wyjazdu śniadanie i suchy prowiant na drogę

6.Program:

Program kolonii:
1. Całodzienna wycieczka do Kołobrzegu - program:
• zwiedzanie miasta i portu („Pomnik Zaślubin z morzem”, Latarnia Morska, molo, Ratusz, Starówka)
• Wizyta na Dzikim Zachodzie w Zieleniewie.
2. Całodzienna wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego - program:
• Niechorze – latarnia morska, klif;
• Trzęsacz – ruiny kościoła, Muzeum Multimedialne „Na 15 południku”
• Woliński Park Narodowy – punkt widokowy na Wzgórzu Gosań
• Międzyzdroje – promenada, Aleja Gwiazd, molo;
• Wapnica – jezioro Turkusowe, wzgórza: Wolińskie i Lubińskie;
3.Wejście do parku linowego w Pobierowie
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne:
• Zawody sportowe ( tenis stołowy, Mini Mundial w piłce nożnej, wyścigi na wesoło)
• Zabawy terenowe (podchody, Agent –gra na terenie miejscowości)
• „Koloniada” – Międzykolonijna Olimpiada Sportowa
• Baloniada – wojna na balony wodne

 

7.Ubezpieczenie:

NNW ( Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ) firmy Towarzystwo Ubezpieczeń     ALLIANZ Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodzin Hiszpańskich 1; Przedstawiciel TU Allianz 2283/MISTRAL ; zakres ubezpieczenia /kwoty gwarancyjnej na jedna osobę : inwalidztwo – 5000,- podwójne inwalidztwo – 10 000,- ,

8. Inne istotne informacje:

- Data rozpoczęcia Imprezy:03.08.2019r.

Miejsce podstawienia Autokaru – Plac Wojewódzki o godz. 8.00
 ( Zbiórka uczestników na przystanku 15 minut przed odjazdem )

- Data zakończenia Imprezy: 16.08.2019r.

Przewidywany czas zakończenia zimowisk  – 20:00
   - Klient zobowiązany jest do dnia 20.05.2019 r. dostarczyć do siedziby Organizatora kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii  wraz z podpisanym  przez rodzica oświadczeniem, o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa dziecka, regulaminem uczestnika i umową zgłoszeniem.

9. Cena Imprezy:

Wartość całej Imprezy:1200. ,-

10. Zaliczka za Imprezę  przy pobraniu karty kwalifikacyjnej 200 zł. . Dopłata za Imprezę powinna być przekazana do dnia 20 .06.2019 r. w kwocie 1000 zł.

11. Wpłaty będą dokonywane na konto  Szkoła Pamięci Wojakowskich Katarzyna Sienkowicz  Konto firmowe Idea 97 1950 0001 2006 5552 6772 0002 

12. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego
   podpisu.
 13. Organizator oświadcza, że jest wpisany do  Rejestru  Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364 .Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna NR 01.670.657 zawarta z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51,  ważna do 20 kwietnia  2020 r.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

     

 

 

 

………………………..                                                          ………………..
                 Klient                                                                               Organizator
      
Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Z.U.H. Mikagum Szkoły Pamięci Wojakowskich – organizatorów turystyki  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ).

 

 

UMOWA o Świadczenie Usług Turystycznych 2019

    
                                   Zawarta w dniu    …………….. 2019 r. w Sieradzu,

  Pomiędzy: Panem/Panią ……………………………

Zamieszkałym/ą 
  zwanym w treści 
umowy „Klientem”
  a  Firmą – Szkoła Pamięci Wojakowskich ul.  Stodolniana 2, 98 - 200 Sieradz,
reprezentowanym przez: właściciela Katarzyną Sienkowicz, zwanego organizatorem turystyki i pośredników turystycznych - Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364.Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. Gwarant AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarancja ubezpieczeniowa o numerze 00.235.109  Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego, zwanym w treści umowy „Organizatorem” o następującej treści:

1.Organizator zobowiązuje się do świadczenia następującej usługi turystycznej      
   zgodnie z warunkami uczestnictwa
i programem – załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Klient podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z Warunkami
   Uczestnictwa w imprezach Organizatora, programem, zakresem usług i świadczeń objętych n/w imprezą  i przyjmuje je do wiadomości i przestrzegania, jednocześnie uiszczając należność. Klient odpowiada również za wynikające z umowy zobowiązania pozostałych zgłoszonych przez niego uczestników imprezy.
2. Klient powierza wykonanie, a Organizator zobowiązuje się wykonać
    usługę turystyczną polegającą na zorganizowaniu 14 dniowych koloni letnich w terminie:       01-12.07.2019r. / 14 dni
na trasie:  Sieradz – Dąbki – Sieradz dla 1 x 42 uczestników  + 1 kierowca.
3. Usługa turystyczna będzie się składała z następujących świadczeń:
    - Transport  Autokarem Turystycznym – Autokar marki Mercedes, Volvo, Setra
       lub Skania  –1 x  ilość miejsc 51

4.Noclegi

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach

   
   

Adres szkoły: ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki

 

 

ZAKWATEROWANIE:

Ø  Klasy szkolne w pełni wyposażone w łóżka, szafki, szafy, krzesła i stoliki,

Ø  w budynku kuchnia i stołówka,

Ø  sala dyskotekowa i świetlica,

Ø  jednorazowo na turnusie przebywać będzie  42 uczestników,

Ø  1 wychowawca na 15 uczestników,

 

 

5.Wyżywienie:  w dniu przyjazdu kolacja, w pozostałe dni śniadanie, kolacja , obiad i podwieczorek, w dniu wyjazdu śniadanie i suchy prowiant na drogę

6.Program:

  • Program kolonii:
    1. Całodzienna wycieczka do Kołobrzegu - program:
    • zwiedzanie miasta i portu („Pomnik Zaślubin z morzem”, Latarnia Morska, molo, Ratusz, Starówka)
  • Wejście na trampoliny

    2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

·        Wejście do Aqaparku
• Zawody sportowe ( tenis stołowy, Mini Mundial w piłce nożnej, wyścigi na wesoło)
• Zabawy terenowe (podchody, Agent –gra na terenie miejscowości)
• „Koloniada” – Międzykolonijna Olimpiada Sportowa
• Baloniada – wojna na balony wodne

 

7.Ubezpieczenie:

NNW ( Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ) firmy Towarzystwo Ubezpieczeń     ALLIANZ Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodzin Hiszpańskich 1; Przedstawiciel TU Allianz 2283/MISTRAL ; zakres ubezpieczenia /kwoty gwarancyjnej na jedna osobę : inwalidztwo – 5000,- podwójne inwalidztwo – 10 000,- ,

8. Inne istotne informacje:

- Data rozpoczęcia Imprezy:01.07.2019r.

Miejsce podstawienia Autokaru – Plac Wojewódzki o godz. 8.00
 ( Zbiórka uczestników na przystanku 15 minut przed odjazdem )

- Data zakończenia Imprezy: 12.07.2019r.

Przewidywany czas zakończenia   – 20:00
   - Klient zobowiązany jest do dnia 20.05.2019 r. dostarczyć do siedziby Organizatora kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii  wraz z podpisanym  przez rodzica oświadczeniem, o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa dziecka, regulaminem uczestnika i umową zgłoszeniem.

9. Cena Imprezy:

Wartość całej Imprezy:1100. ,-

10. Zaliczka za Imprezę  przy pobraniu karty kwalifikacyjnej 200 zł. . Dopłata za Imprezę powinna być przekazana do dnia 20 .06.2019 r. w kwocie 1000 zł.

11. Wpłaty będą dokonywane na konto  Szkoła Pamięci Wojakowskich Katarzyna Sienkowicz  Konto firmowe Idea 97 1950 0001 2006 5552 6772 0002 

12. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego
   podpisu.
 13. Organizator oświadcza, że jest wpisany do  Rejestru  Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego –  nr wpisu 364 .Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna NR 01.670.657 zawarta z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51,  ważna do 20 kwietnia  2020 r.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

     

 

 

 

………………………..                                                          ………………..
                 Klient                                                                               Organizator
      
Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Z.U.H. Mikagum Szkoły Pamięci Wojakowskich – organizatorów turystyki  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ).

 

 


 

 


Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać” - Florence Nightingale
 
Lubię to
 
Właściciel
 
Katarzyna Sienkowicz
98-200 Sieradz
ul. Stodolniana 2
tel. 660 400 141
bartosinskaster@gmail.com.pl
Kontakt w sprawie wypoczynku
 
Wanda Bartosińska
tel. 604171456
Kontakt w sprawie Kursu Ćwiczenia Pamięci i Kursu Szybkiego Czytania
 
Wanda Bartosińska
tel. 0604 171 456
bartosinskaster@gmail.com.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja